Протокол

Финансов отчет за I тримесичие

Финансов отчет за II тримесичие

Финансов отчет за III тримесичие

Финансов отчет за IV тримесичие

Годишен Финансов отчет за 2009

Събрание на акционерите за 2009 г.

Финансов отчет за I тримесичие 2010

Финансов отчет за II тримесичие 2010

Финансов отчет за III тримесичие 2010

Финансов отчет за IV тримесичие 2010

Протокол от ОСА 27.05.2010г

Годишен финансов отчет за 2010 г.

Общо събрание на акционерите 2010г.

Финансов отчет за I тримесичие 2011

Финансов отчет за II тримесичие 2011

Протокол от ОСА за 2010 г.

Финансов отчет за III тримесичие 2011

Финансов отчет за IV тримесичие 2011

Годишен финансов отчет за 2011 г.

Общо събрание 31.05.2012 г.

Финансов отчет за I тримесичие 2012

Протокол от ОСА за 2012 г.

Финансов отчет за II тримесичие 2012

Финансов отчет за III тримесичие 2012

Финансов отчет за IV тримесичие 2012

ОСА на 22.05.2013 г.

Финансов отчет за I тримесичие 2013

Финансов отчет за II тримесичие 2013

Финансов отчет за III тримесичие 2013

Финансов отчет за IV тримесичие 2013

Протокол Общо Събрание

Годишен финансов отчет за 2013

Покана за Общо събрание

Финансов отчет за I тримесичие 2014

Протокол ОСА 22.05.2014

Финансов отчет за II тримесичие 2014

Финансов отчет за III тримесичие 2014

Финансов отчет за III тримесичие 2014

Финансов отчет за IV тримесичие 2014

Годишен финансов отчет за 2014

Покана за ОСА

Финансов отчет за I тримесичие 2015

ПРОТОКОЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ 29.05.2015Г.

Финансов отчет за II тримесичие 2015

Финансов отчет за III тримесичие 2015

Финансов отчет за IV тримесичие 2015

Годишен финансов отчет за 2015

Финансов отчет за I тримесичие 2016

Покана за ОСА 02.06.2016

ПРОТОКОЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ 02.06.2016

Финансов отчет за II тримесичие 2016

Финансов отчет за III тримесичие 2016

Финансов отчет за IV тримесичие 2016

Годишен финансов отчет за 2016

Финансов отчет за I тримесичие 2017

Покана за ОСА

Протокол ОС 02.06.2017

Финансов отчет за II тримесичие 2017

Финансов отчет за III тримесичие 2017

Финансов отчет за IV тримесичие 2017

Годишен финансов отчет за 2017

Финансов отчет за I тримесичие 2018

Покана за ОСА 15.06.2018

Протокол ОСA 15.06.2018

Финансов отчет за II тримесичие 2018

Финансов отчет за III тримесичие 2018

Финансов отчет за IV тримесичие 2018

Финансов отчет за IV тримесичие 2018

Годишен финансов отчет за 2018

Покана за Годишно Събрание

Финансов отчет за I тримесичие 2019

Общо годишно събрание на акционерите

Извънредно ОСА

Финансов отчет за II тримесичие 2019

Финансов отчет за III тримесичие 2019

Финансов отчет за IV тримесичие 2019

Годишен Финансов Отчет 2019

Финансов отчет за I тримесичие 2020

Финансов отчет за I тримесичие 2020

Покана за ОСА

ГОДИШНО АКЦ. СЪБРАНИЕ

Финансов отчет за II тримесичие 2020

Финансов отчет за III тримесичие 2020

Финансов отчет за IV тримесичие 2020

Финансов отчет за I тримесичие 2021

Финансов отчет за II тримесичие 2021

Финансов отчет за III тримесичие 2021

Извънредно ОСА 2022

Финансов отчет за IV тримесичие 2021

ОСА 2022

ГФО 2021

Покана ОСА 2022

ФО за 1-во тримесичие 2022

ОСА 2021

ФО за II тримесичие 2022

ФО за III тримесичие 2022

ФО за IV тримесичие 2022

ГФО 2022

ГФО 2022

Индивидуален ГФО 2022

ФО за 1-во тримесичие 2023

ОСА 2022

ГФО 2022

ФО за II тримесичие 2023

ФО за III тримесичие 2023

Уведомление КФН